Tillbakablickar

öppnade 15 mars 2005

En retrospektiv utställning om Medicinhistoriska Museet i Göteborg.