Tillfälliga utställningar

vernissage

Här presenteras Medicinhistoriska Museets tillfälliga utställningar.

För närvarande finns ingen tillfällig utställning på museet.