Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skola och lärande

I det (o)botligas landskap

Museet är just nu stängt på grund av grundförstärkning av byggnaden. Museet planeras att öppna för besökare igen 2021.

Att besöka Medicinhistoriska Museet kan vara ett utmärkt komplement till undervisningen. Museibesöket skapar tillfällen att träffas utanför klassrummet och dela erfarenheter kring museets föremål och miljöer, men bidrar också till en intressant diskussion.

Läkekonstens Historia

Läkekonstens historia tar avstamp i antikens sjukdomsuppfattning och fortsätter fram till den industriella tidens medicinska genombrott.

Under visningen ges en överblick av utvecklingen inom medicin och sjukvård samt hur det har påverkat människans levnadsvillkor. Guidningen tar upp den medicinska utvecklingen, den traditionella folkmedicinen och vilka kvarlevor av äldre tiders begrepp och traditioner som finns kvar i dag.

Vårdens värderingar
– etik och normer genom historien

Här behandlas medicinhistorien med utgångspunkt i frågor som handlar om värderingar och samhällets normer. Lektionen handlar om vem som botar, synen på den sjuke, vårdinstitutioner och om behandlingar. De historiska reflektionerna blir en brygga in i vår vardag och de värderingar och normer vi utgår ifrån idag.

Nedslag görs i ämnen som den medeltida religiösa sjukdomsföreställningen, varför inte åderlåtning försvann när kunskapen om kroppens funktioner ökade, samhällsnyttiga sjukhus på 1700-talet och hur de nya instrumenten och laboratorie-tekniken förändrat sjukbesöket och synen på sjukdom.

Lektionen riktar sig mot klasser inom vård– och omsorgsutbildningar, men är även relevant i historieundervisningen för andra utbildningar som underlag för diskussioner om värderingar och livsvillkor i olika tider. Lektionen fungerar både självständigt eller som komplement till vår baslektion. 

Historien om de som läker och vårdar

Lektionen handlar om de personer som har vårdat och behandlat genom historien. Fokus ligger på yrkesroller och hur de har förändrats. Den tar upp läkare som praktiska hantverkare kontra teoretiska medicinare, formella och informella ”botare”, vilka som arbetade på de första Sahlgrenska sjukhuset och hur sjuksköterskeyrket har utvecklats.

Museet riktar sig här framförallt mot vård– och omsorgsutbildningar för att ge en historisk bakgrund till det kommande yrkeslivet. Genom historisk kunskap ges förutsättningar att utveckla en yrkesidentitet och ett sammanhang i ett kommande arbetsliv. Lektionen fungerar både självständigt eller som komplement till vår baslektion. 

Maxantal: 15 elever

Priser

Guidad visning
350 kr plus entréavgift för samtliga besökare.

Entréavgifter
40 kr för vuxen 
30 kr för vuxna i grupp över 10 personer 
20 kr för ungdom (upp till 18 år) 
15 kr för ungdomar i grupp över 10 personer

Har du frågor eller vill du boka en guidad visning?
Kontakta oss på tel 031-711 23 31. 

Gratis museilektioner

Medicinhistoriska Museet har även kostnadsfria museilektioner för skolor i Göteborgs stad som bokas på www.museilektioner.se.

Foton från museets utställningar

 

Senast uppdaterad: 2019-10-22 11:47