Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Pehr Dubb

En av Göteborgs mest betydelsefulla personer för sjuk- och fattigvård under 1800-talet ligger begravd på Stampens kyrkogård. Många av de som känner igen hans namn idag  kanske bara kopplar honom till den gata som går förbi Sahlgrenska sjukhuset.

När Pehr Dubb (1750–1834) är färdig läkare 1778 bosätter han sig i Göteborg. Här blir han snart en del av stadens vetenskapliga och sociala liv. Ett par år tidigare får Dubb ansvaret för kanslirådet baron Klas Alströmers hälsa, något som får stor betydelse hans fortsätta karriär. Klas Alströmer är den som får i uppdrag verkställa Niclas Sahlgrens testamente och ger Pehr Dubb i uppdrag att organisera det blivande sjukhuset. Mellan åren 1779–1780 är Dubb i Frankrike för att studera hur sjukhusen är organiserade och väljer L'Hospice de Charité i Paris som förebild för Sahlgrenska sjukhuset. När sjukhuset öppnar 1782 är Per Dubb sjukhusets föreste läkare och styresman, en tjänst som han lämnar 1805. Mellan åren 1781–1812 är han ansvarig läkare för arméns flotta i Göteborg. Under Gustav III:s krig 1788–1790 och under det första Napoleonkriget (1805-1810) blir han flera gånger utnämnd till förste fältmedicus och är under en lång Period ledamot och vice ordförande i kommissionen för Känsö karantänsanläggning där han  organiserar karantärsverksamheten.

I slutet av 1700-talet lämnar Pehr Dubb förslag på en bättre organiserad fattigvård, något som genomförs efter hans förslag och under hans ledning. Efter att Dubb lämnat Sahlgrenska sjukhuset 1805 är han i ännu högre grad verksam inom stadens fattigvård.

Pehr Dubb är vid sidan av att organisera Göteborgs sjuk- och fattigvård en central person i många av de sällskap och föreningar han är medlem i, bland annat Kungliga Vetenskapsakademin, Kungliga Lantbrukarakademin, Svenska Trädgårdsföreningen, Kungliga ordenssällskapet Pro Patria, Göterborgs frimurarorder, Bachelors club och invald som hedersmedlem i Sundhetskollegium. Som verksam läkare i Göteborg grundar han ett informellt medicinskt sällskap som blir grunden till Göteborgs läkarsällskap.

Han tilldelas flera utmärkelser och medaljer som; stora korset av Vasaordern och riddare av Karl XIII order. Som tack för sitt arbete med Göteborgs fattigvård slog borgerskapet en medajl som tilldelades honom tillsammans med en årlig pension.

Pehr Dubb avlider vid  84-års ålder och ligger begravd på Stampens kyrkogård.

Till minne av Pehr Dubbs 100-åriga dödsdag präglar Göteborgs Läkarsällskap 1934 en silvermedalj med hans porträtt som ska tilldelas Personer som ”på ett utomordentligt sätt främjat sällskapets syften”

Senast uppdaterad: 2023-08-23 12:04