Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Guidad visning

visning

Museet är just nu stängt på grund av grundförstärkning av byggnaden. Museet planeras att öppna för besökare igen 2021.

Läkekonstens Historia

Läkekonstens historia tar avstamp i antikens sjukdomsuppfattning och fortsätter fram till den industriella tidens medicinska genombrott.

Under visningen ges en överblick av utvecklingen inom medicin och sjukvård samt hur det har påverkat människans levnadsvillkor. Guidningen tar upp den medicinska utvecklingen, den traditionella folkmedicinen och vilka kvarlevor av äldre tiders begrepp och traditioner som finns kvar i dag.

Maxantal: 25 personer

Vårdens värderingar 
– etik och normer genom historien

Här behandlas medicinhistorien med utgångspunkt i frågor som handlar om värderingar och samhällets normer. Lektionen handlar om vem som botar, synen på den sjuke, vårdinstitutioner och om behandlingar. De historiska reflektionerna blir en brygga in i vår vardag och de värderingar och normer vi utgår ifrån idag.

Nedslag görs i ämnen som den medeltida religiösa sjukdomsföreställningen, varför inte åderlåtning försvann när kunskapen om kroppens funktioner ökade, samhällsnyttiga sjukhus på 1700-talet och hur de nya instrumenten och laboratorie-tekniken förändrat sjukbesöket och synen på sjukdom.

Lektionen riktar sig mot klasser inom vård– och omsorgsutbildningar, men är även relevant i historieundervisningen för andra utbildningar som underlag för diskussioner om värderingar och livsvillkor i olika tider. Lektionen fungerar både självständigt eller som komplement till vår baslektion. 

Historien om de som läker och vårdar

Lektionen handlar om de personer som har vårdat och behandlat genom historien. Fokus ligger på yrkesroller och hur de har förändrats. Den tar upp läkare som praktiska hantverkare kontra teoretiska medicinare, formella och informella ”botare”, vilka som arbetade på de första Sahlgrenska sjukhuset och hur sjuksköterskeyrket har utvecklats.

Museet riktar sig här framförallt mot vård– och omsorgsutbildningar för att ge en historisk bakgrund till det kommande yrkeslivet. Genom historisk kunskap ges förutsättningar att utveckla en yrkesidentitet och ett sammanhang i ett kommande arbetsliv. Lektionen fungerar både självständigt eller som komplement till vår baslektion. 

Maxantal: 15 elever

 

Senast uppdaterad: 2019-10-22 11:44