Publikationer

Museets förlag publicerar skrifter kopplade till projekt och egenproducerade utställningar. Idén är att skrifterna ska ge en fördjupad upplevelse av besöket för vidare reflektion och eftertanke. Böckerna finns till försäljning i receptionen och på bokhandlar på webben.

Senast uppdaterad: 2018-06-07 15:19