Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Göteborg hospital

Göteborgs hospital är den äldsta inrättningen för gamla och sjuka i Göteborg. Verksamheten är i drift i nästan 500 år och ligger först i Gamlestan och sedan på Hisingen där det byter namn till S:t Jörgens sjukhus.

I närheten av Gamlestan i det som då är Nya Lödöse har det sedan 1528 funnits ett hospital för fattiga och sjuka. I samband med att Göteborg anläggs byter Nylöse spetal namn till Göteborgs hospital. Göteborgs hospital ligger kvar vid samma plats i nästan 350 år innan det flyttas till Hisingen 1876. Göteborgs hospital byter namn till S:t Jörgens sjukhus 1932, ett namn som finns kvar fram till att sjukhuset stänger 1992.

Hospitalen är till en början en plats för de som är sjuka i spetälska men när sjukdomen blir ovanlig får andra personer plats på hospitalen. En bit in på 1800-talet är hospitalet bara en plats för sinnessjuka.

Foto: Harald Widéen 1962 (Public domain) Den sista hospitalbyggnaden på platsen byggs 1790 och rivs 1963.

Efter att den svenske kungen Gustav Vasa genomför reformationen 1527 äger staten hospitalen, men det inte finns någon central myndighet som styr dem. Under mitten av 1700-talet inrättades överstyrelser för hospitalen. Mellan åren 1788–1876 är kungliga Serafimerordensgillet överstyrelse. Samma år som ett nytt hospital byggs på Hisingen, 1876, tar staten helt över det ekonomiska ansvaret för hospitalen innan landstingen i sin tar över 1967.

Göteborgs hospital, Göteborgs stadsmuseum (Public domain)

Det nya hospitalet på Hisingen placeras långt utanför staden, både för att hålla de sjuka undan från stadsinvånarna och för att ge de sjuka lugn och ro. På hospitalet delas de in i olika grupper beroende på hur sjuka eller utåtagerande de är. Det finns också klassindelningar där förstaklasspatienterna betalar för en mycket hög standard.

Fram till mitten av 1800-talet finns inga större förhoppningar om att de psykiskt sjuka ska kunna botas. Men i takt med att den övriga medicinen gör stora framsteg i efter det bakteriologiska genombrottet i mitten av 1800-talet ökar förhoppningarna om att liknande framsteg ska kunna gå att göra även för de psykiskt sjuka.

Övervakningssal på Göteborgs hospital omkring 1900. (Public Domain)

Mot slutet 1800-talet finns en ny optimistisk syn på att bota psykiska sjukdomar, patienterna ska inte bara förvaras på sinnessjuks och hospital. En del i behandlingen är att få patienterna att inse att de är sjuka. De ska därför ligga i sängar i sjukhuskläder är under ständig övervakning. Sänglägesbehandlingen försvinner allt mer som behandlingsmetod från 1920-talet när andra behandlingsmetoder introduceras. Men de största förbättringarna och botemedlen kommer inte att komma förrän psykofarmaka introduceras på 1950-talet. Införandet av psykofarmaka innebär stora förändringar inom all psykiatrisk vård.

1932 byter Göteborgs hospital till S:t Jörgens sjukhus likt många andra institutioner i Sverige. Den medeltida benämningen hospital byts ut mot sjukhus. Efter att landstinget tagit över driften från staten bedriver de psykiatrisk vård på S:t Jörgens sjukhus fram till 1992 då sjukhuset läggs ner och patienterna flyttas till Mölndals och Kungälvs sjukhus.

Senast uppdaterad: 2022-03-16 11:43