Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Digitala källor och litteraturförteckning

KB tidningssök
https://tidningar.kb.se/

KB digitaliserade SOU:er
http://regina.kb.se/sou/

SCB historisk statistik och andra digitaliserade publikationer
https://www.scb.se/hitta-statistik/

Wikipedia
https://sv.wikipedia.org/

Göteborgs Universitets publikationer och elektroniskt arkiv (GUPEA)
https://gupea.ub.gu.se/

Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/sok/search.raa

Svenskt biografiskt lexikon
https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Start.aspx

Svensk kvinnobiografiskt lexikon
https://www.skbl.se/sv

Medicinhistoriska databasen
http://www.ep.liu.se/databases/medhist/

 

Digitala portaler

www.kringa.nu

www.Digitaltmuseum.se

www.alvin-portal.org

http://runeberg.org/

https://litteraturbanken.se/

https://stockholmskallan.stockholm.se/

 

Digitala portaler (engelska)

www.europeana.eu 

https://www.wdl.org/en/ 

https://www.bl.uk/ 

https://collections2.nlm.nih.gov/ 

https://archive.org/ 

 

Digitala portaler (övriga språk) 

https://www.digitale-sammlungen.de/ 

 

Digitala portaler - medicinhistoria 

https://wellcomecollection.org/works 

http://www.medicalheritage.org/ 

http://carl.kulturen.com/medi/web 

 

Göteborgskällor

Göteborgs kommunalkalender 1929-2000
http://search.arkivnamnden.org/repository/gbg_kk/ 

Göteborgs adress- och industrikalender 1855-1899
http://search.arkivnamnden.org/search/adresskalender/index 

Göteborgs tomtägare (Olga Dahl) 1637-1809
http://www.gbgtomter.se/ 

Årsberättelser (Sahlgrenska, barnsjukhuset, barnbördshuset mm) https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/51271 

Göteborgs stadsmuseums samlingar
https://goteborgsstadsmuseum.se/samlingar 

 

Ritningar

Arkdes (nationellt centrum för akitektur och design)
https://arkdes.se/bibliotek-samlingar/

 

Kartor

Riksarkivets kartsamling
https://sok.riksarkivet.se/amnesomrade?infosida=amnesomrade-kartor-och-ritningar 

Lantmäteriets historiska kartor
https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/ 

Informationskarta Västra Götaland
Innehåller bland annat Olga Dahl, arkeologiska rapporter och kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Göteborg
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/vara-tjanster/karttjanster-och-geodata.html 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=023f6dde755f41c5a719b111ddfb80ed 

 

Arkiv

Riksarkivet
https://riksarkivet.se/start 

Regionarkivet
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a201752131514651 

 

Litteratur (i urval)

Förvaltningshistorik (B.Losman)
https://arkis2dok.riksarkivet.se/lla/beatalosman/Index.htm

Kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Göteborg – ett program för bevarande (Göteborgs stadsmuseum)
https://goteborgsstadsmuseum.se/sites/goteborgsstadsmuseum.se/files/media/bevarandeprogram_gbg_vol_1_del_1.pdf 
https://goteborgsstadsmuseum.se/sites/goteborgsstadsmuseum.se/files/media/bevarandeprogram_gbg_vol_1_del_2.pdf
https://goteborgsstadsmuseum.se/sites/goteborgsstadsmuseum.se/files/media/bevarandeprogram_gbg_vol_2_del_1.pdf 
https://goteborgsstadsmuseum.se/sites/goteborgsstadsmuseum.se/files/media/bevarandeprogram_gbg_vol_2_del_2.pdf 

https://www.so-rummet.se/kategorier/medicin-och-sjukvard 

Bibliographia Gothoburgensis. Systematisk förteckning över skrifter rörande Göteborg utkomna t.o.m. år 1920 jämte alfabetiskt register, kapitel 6 sjukvård
http://runeberg.org/asbiblgot/0145.html 
http://runeberg.org/gbg1923/0966.html 

Historisk-statistisk beskrifning öfver Göteborg från dess anläggning till närvarande tid ,C. F. Arwidsson (1860).
http://runeberg.org/hsbogbg/ 

Staden Göteborg och dess beskrivning (1814).
http://runeberg.org/paggbg/ 

Göteborg. Beskrifning öfver staden och dess närmaste omgifningar. Ny handbok för resande (1869)
http://runeberg.org/cogoteborg/ 

Det gamla Göteborg (Fredberg 1919-1922)
http://runeberg.org/gamlagot/ 

Göteborg. En översikt vid trehundraårsjubileet 1923 över stadens kommunala, kulturella och sociala förhållanden samt viktigaste näringsgrenar utgiven av stadsfullmäktiges jubileumsberedning genom Nils Wimarson (1923)
http://runeberg.org/gbg1923/ 

Om tyfoidfebern i Sverige. I. Historia, geografi och statistik https://archive.org/details/b21949323/page/10/mode/2up 

Kliniskt experimentella studier över lungtuberkulosen av O.V Petersson, Nordiskt medicinskt arkiv år 1900
https://archive.org/details/nordisktmedicins33stoc/page/808 
https://archive.org/details/nordisktmedicins33stoc/page/897 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2020-06-12 14:10