Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kunskapsmål uppgift 2

Ur grundskolans syfte att i historia:

Ställa frågor till historiska källor samt att tolka, kritiskt granska och värdera dessa, samt förmåga att reflektera över hur historia kan brukas i olika sammanhang och för olika syften

I årskurs 7–9

Tolkning av historiska källor från tidsperioden och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor

Ur gymnasieskolans syfte att i ämnet historia utveckla:

Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer


Ur det centrala innehållet i Historia 1 a och b

Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial, i digital och annan form, utifrån källkritiska kriterier och metoder


Ur det centrala innehållet i Historia 2 a och b

Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar


Gymnasieskolans syfte att i samhällskunskap utveckla:

Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet

Ur det centrala innehållet i samhällskunskap 1b:

Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form

Senast uppdaterad: 2021-09-09 12:53