Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

An Ordinary Boy

utställningsfoto AOB

17/10 - 7/11 2017

Vad ser du när du blickar in i en spegel? Troligen är det du själv som tittar tillbaka på dig. Men vad gör du när din spegelbild inte stämmer överens med den du är?

Under två decennier levde André Olofsson i en gestalt som inte var hans egen. En dag stod sanningen klar för honom: den enda möjligheten för att orka leva vidare, var att korrigera det som var fel – hans kropp.

Fotografen Ciprian Gorga och journalisten Kristin Helgesson Svenske har följt André Olofsson i vardagslivet med kompisarna, på besök hemma hos föräldrarna, vid möten med psykologer, sociologer, logopeder och läkare samt vid hans operationer. Resultatet blev en bok, en film och en utställning. An Ordinary Boy är berättelsen om Andrés liv före och efter operationen.

Att vara transsexuell handlar inte om sexualitet. En transsexuell person kan vara homo- hetero eller bisexuell. Transsexualism - eller könsdysfori, som kanske är ett bättre ord - handlar om ens identitet, hur en upplever sig själv och sin kropp. En del brukar beskriva det som att de fötts in i fel kropp. Andra upplever det som att de inte har något emot sin kropp, men att de inte trivs i sin roll som ”kvinna” eller ”man”, att de känner sig som något annat, något utanför dessa roller.

Ansökningarna om att få utredas för könsbekräftande behandling har ökat starkt de senaste åren. Varför vet man inte riktigt, men en del experter på området tror att det har att göra med den spridning frågan fått på nätet, att fler nås av information och stöd. Transsexuella har också blivit allt mer synliga i offentligheten. Det gör att det finns förebilder att känna igen sig i och hämta styrka ifrån.

Det genomförs årligen ca 50 könskorrigeringar i Sverige. Den som ansöker om könskorrigering får gå igenom en utredningsprocess med psykologer, kuratorer och läkare för att få en diagnos. Den processen tar ca 3-4 år.

Mer om transsexualism hittar du på: http://www.transformering.se/

Mer om diagnosen könsdysfori hittar du på: https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/faq-koensdysfori-som-diagnos/

I rapporten Mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen ”Jag ska inte behöva outa mig själv varje gång jag har ett samtal” utreds hur lhbtq-personer blir bemötta. Många av deltagarna i studien hade erfarenheter av positivt bemötande, något fler av negativt bemötande och nästan hälften av enkätens deltagare hade aldrig varit öppna i möte med Västra Götalandsregionens verksamheter: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/d88eb7c5-62eb-4276-8f97-6ecd605ea31f/Rapport%20-%20Jag%20ska%20inte%20beh%c3%b6va%20outa%20mig%20sj%c3%a4lv%20varje%20g%c3%a5ng%20jag%20har%20ett%20samtal.pdf?a=false&guest=true


Senast uppdaterad: 2018-01-05 15:07