Till nöje och nytta

14 april 2008- 27 februari 2009

Spel och lek är något som alltid har varit till nöje både för barn och vuxna. Inom medicin och sjukvård också till nytta som redskap för undersökningar och behandlingar. Kuberna på bilden har använts för att mäta barns och ungdomars intelligens

Senast uppdaterad: 2018-01-04 16:14