Studiematerial

Här hittar ni studiematerial för både lärare och elever. Uppgifter och material kan användas i samband med ett besök eller på egen hand i skolan

Frågor till utställningen
Här kan du ladda ner frågor till utställningen. Frågorna passar bra till de grupper som besöker museeet på egen hand. Facit till frågorna hittar du här.

Vård- och omsorgsprogrammet
Här publiceras arbetsuppgifter som arbetar mot kurs- och ämnesmål inom Vård- och omsorgsprogrammet

Källorna berättar
Arbeta med källkritiska frågor med hjälp av Medicinhistoriska kartan. Här skiljer vi mellan historisk källkritik och ett mer allmänt källkritiskt förhållningsätt till information i två olika uppgifter. Uppgifterna kan göras var för sig eller efter varandra och motsvarar kunskapskrav i historia och samhällskunskap för grund- och gymnasieskolan.