Utställningar

Interiör utställningsrum Lillhagen

Eld och blod

Museets nya permanenta utställning heter Eld och blod och skildrar Göteborgs medicinhistoria under 400 år. Här kan du följa några av sjukvårdens yrken och platser genom historien. Genom utställningen visas både medicinens och det svenska samhällets utveckling.

Covid-19-pandemin

Covid-19-pandemin är en tillfällig utställning som visas från 28 maj -23 och en tid framöver. En utställning för reflektion och eftertanke kring vad vi var med om under det första kritiska året. Det är den mest omfattande pandemin på över hundra år. 

Månadens föremål

Månadens föremål fördjupar sig i ett föremål från våra samlingar och publiceras på vår web, facebook och instagram.