Kontakt

Allmänna frågor 
Telefon: 031-342 05 30
E-post: medicinhistoriska.su@vgregion.se

Konservator
Frågor gällande gåvor och föremålssamlingar

Anna Stow 
Telefon: 031-342 05 34, 070-082 37 41
E-post: anna.stow@vgregion.se

Pedagogik
Robert Wallsson
Telefon: 031-342 05 31
E-post: robert.e.wallsson@vgregion.se

Producent
Utställningar och kommunikation

Annika Engström
Telefon: 031-342 05 32
E-post: annika.engstrom@vgregion.se  

Museichef
Lisa Sputnes Mouwitz
Telefon: 031-342 05 33
E-post: lisa.mouwitz@vgregion.se

Hitta hit

Besöks- och postadress :
Medicinhistoriska museet
Östra Hamngatan 11
411 10 Göteborg

Buss och spårvagn
Hållplats: Lilla bommen

Planera din resa
www.vasttrafik.se