Ljud i utställningen

En person lyssnar på ljudspår i museets utställningar

Här hittar du ljudmaterial från utställningen Eld och blod. Ljudinspelningarna är sorterade i rumsordning och finns även tillgänglig som text tillsammans med källhänvisning under respektive rum.

Lyssna på Botare, bettlare och vanligt folk

Lyssna på Eld och blod

Lyssna på Smuts, skit och sjukdom

Lyssna på En ny tid

Lyssna på Ordning och kontroll

Lyssna på En ny tids psykiatri

Textern a är inlästa av Annika Engström, Erika Jacobsson, Mark Reiter och Robert Wallsson och inspelade på Mediabyrån DV.

Ljud i gröna rummet

Alströmers lidande
Claes Alströmers försöker under åren 1774–1782 bota den förlamningssjukdom han drabbats av. Sjukdomen och behandlingarna beskrivs av hans personliga läkare Pehr Dubb i Clas Alströmers åminnelsetal från 1796. Talet är förkortat och språket förenklat:
Lyssna på Alströmers lidanden
Läs Alströmers lidanden (pdf)

Berättelser från hospitalet
I handlingar från Göteborgs hospitals äldre tid finns ibland små berättelser om de som tagits in och hur de haft det på hospitalet.
Lyssna på Erland Svensson

Lyssna på Ebba Berggren

Lyssna på Elias Winterkorn

Ljud i blå rummet

Lyssna på Koleran 1834

Lyssna på Sterilisering av tuberkulosprov

Lyssna på När insulinet kom

Ljud i turkosa rummet

Lyssna på Det femte Sahlgrenska

Lyssna på Lägst stående av hela samlingen

Lyssna på Extravak

Lyssna på Blodtranfusioner

Lyssna på Elevarbete på avdelningarna

Lyssna på De första manliga sjuksköterskeeleverna

Ljud i grå rummet

Lyssna på Ordning och kontroll

Ljud i orangea rummet

Lyssna på En ny tids psykiatri