Permanent utställning

Ett rum på Medicinhistoriska museet

Eld och blod

Museets permanenta utställning Eld och blod tar ett helhetsgrepp kring Göteborgs medicinhistoria genom 400 år. Vi gör nedslag i historien, visar på stora förändringar i världen men också hur sådant som hänt i Göteborg påverkat även utanför stadens och landets gränser.

Utställningen lyfter, förutom vård av patienter, många olika yrkesgrupper och utbildningar inom sjukvård och psykiatri, de som jobbar inom sjukhusområdet – exempelvis i tvätt, kök och arbetsterapi. Här skildras hur samhälleliga förändringar, vetenskapliga framsteg och människosyn har påverkat sjuk- och hälsovårdens utveckling.

Centralt i museet är det Sahlgrenska sjukhuset och dess snart 250-åriga historia och de banbrytande innovationer och upptäckter som gjordes här och som får verkan både lokalt och internationellt.

Vi berättar också om psykiatrin vid Lillhagens sjukhus. Vi får ta del av patientperspektiv så väl som personalens berättelser. Studieverksamheten på Lillhagens sjukhus är välkänd och vi visar en mängd konstnärliga verk av patienter. De ger oss inblick i en epok på en institution som var ett eget samhälle i staden och ett hem för många patienter.

Tillgängligt museum hittar du alla bilder, texter, ljud och källmaterial tilll utställningen.

 • Exteriör
  1 av 16
 • Lerfigurer
  2 av 16
 • Utställningsrum 3
  3 av 16
 • Utställningsrum 5
  4 av 16
 • Sprutor
  5 av 16
 • Ögonproteser
  6 av 16
 • Dräkt från anstalt
  7 av 16
 • Stängsel från Lillhagen
  8 av 16
 • Konst från Lillhagen
  9 av 16
 • Konst från Lillhagen
  10 av 16
 • Schackspel patientarbete
  11 av 16
 • Läshörna
  12 av 16
 • Pottor och bäcken
  13 av 16
 • Besökare lyssnar
  14 av 16
 • Besökare läser
  15 av 16
 • Guidad tur
  16 av 16
 • Exteriör
 • Lerfigurer
 • Utställningsrum 3
 • Utställningsrum 5
 • Sprutor
 • Ögonproteser
 • Dräkt från anstalt
 • Stängsel från Lillhagen
 • Konst från Lillhagen
 • Konst från Lillhagen
 • Schackspel patientarbete
 • Läshörna
 • Pottor och bäcken
 • Besökare lyssnar
 • Besökare läser
 • Guidad tur