GDPR - behandling av personuppgifter i Västra Götalandsregionen

Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR) inom hela EU. GDPR bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla personuppgifter. Här kan du läsa om hur vi inom Västra Götalandsregionen, VGR, behandlar dina personuppgifter och hur du kommer i kontakt med oss.

I enlighet med GDPR:s grundläggande principer ska personuppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den vars personuppgifter behandlas (den registrerade).

VGR behandlar en mängd olika sorters personuppgifter som en naturlig del av vår verksamhet. Vi har därför ett stort ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på rätt sätt.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet.

Exempel på personuppgifter är:

  • Namn
  • Adress
  • Personnummer
  • Telefonnummer

Även annan information som kan kopplas till en viss individ är personuppgifter:

  • E-postadress
  • Bilder
  • Ljudupptagning
  • Patient-id
  • Bankkontonummer
  • Uppgifter om en fysisk persons hälsa

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på https://www.vgregion.se/gdprinfo