Text i utställningen


Texterna i utställningen finns tillgängliga i ett kompendium som går att ladda ner här: 

Utställningstexter pdf

Kompendiet är publicerat under CC-BY vilket betyder att du kan läsa och skriva ut som du vill men behöver ange Medicinhistoriska museet i Göteborg som källa om du använder dem vidare.