Om museet

Utställningen byggs
Fotograf: Paul Björkman

Efter att ha varit stängt under drygt fyra år på grund av grundförstärkning och helrenovering av huset, är vi nu  glada att ha öppnat för besökare. Välkommen in och besök vår permanenta utställning Eld och blod!

På Medicinhistoriska museet kan du ta del av hur synen på sjukdom och hälsa har förändrats genom tiderna. Omvälvande upptäckter har lett till både framsteg och bakslag. Vetenskap har fått stå mot kultur och tradition. Idéer och ideal har inspirerat, men också hindrat den medicinska utvecklingen.

Samlingarna

Samlingarna består av instrument, utrustning, möbler, textilier med mera från 1700-talet och framåt. Utställningen är uppbyggd kring olika teman och presenterar den allmänna medicinhistoriska utvecklingen från antiken fram till vår egen tid. De flesta av föremålen har Göteborgsanknytning, liksom de rekonstruerade sjukhusmiljöerna i naturlig storlek från olika tidsepoker.

En del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Medicinhistoriska museet i Göteborg tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset och är öppet för både allmänhet och forskare. Museets boksamling och arkiv är tillgängliga efter särskild överenskommelse.

Huset gåva till sjukhuset

Medicinhistoriska museet ligger i Oterdahlska huset, som Sahlgrenska sjukhuset fick i gåva 1808 "för evärdelig tid" av den förmögne grosshandlaren Aron Oterdahl. Byggnaden användes som sjukhus 1823–54. De närmaste tjugo åren därefter hyrdes den ut till Göteborgs Handels- & Sjöfartstidning och sedan fram till 1967 till polismyndigheten.  

Museets vision

Medicinhistoriska museets vision är att vara en dynamisk verksamhet där medicinhistoriska föremål och berättelser levandegörs i all sin komplexitet. Museet ska vara en levande mötesplats där det finns utrymme för både lust och allvar.

Museets uppdrag

Medicinhistoriska museet har i uppdrag att förvalta och förmedla det västerländska materiella medicinhistoriska kulturarvet. Med utgångspunkt från Sahlgrenska sjukhuset och dess mer än 200 år långa historia ligger fokus på staden Göteborg och dess position, både nationellt och internationellt. Vårt gemensamma kulturarv är identitetsskapande och som förmedlare ska museet göra utställningarna tillgängliga för en bred allmänhet . Samlingarna ska vara tillgängliga för forskning och utbildning.

Medverkan i andra organisationer

ICOM - International Council of Museums

Riksförbundet Sveriges Museer

Nätverk för medicinhistoriska museer och samlingar, ett av Riksförbundet Sveriges Museers nätverk. Medicinhistorisak museets chef samordnar nätverket.

ArbetSam - Arbetslivsmuseeernas samarbetsråd

Göteborgs Hembygdsförbund