Digitalisering

Med början under hösten 2021 lägger Medicinhistoriska museet upp bilder på Wikimedia Commons från museets samlingar. Projektet är en del av museets digitaliseringsarbete där foton och föremål ur våra samlingar digitiseras, struktureras, licensieras, och publiceras. En stor del av arbetet: att strukturera, märka upp med metadata och lagra i lämpligt format, syns inte utåt men är en viktig del av museets digitala bevarandearbete och en del av en god samlingsförvaltning.

För att våra samlingar ska tillgängliggöras och spridas på bästa sätt publicerar museet löpande bilder via Wikimedia Commons. De bilder som publiceras är i första hand fotografier där rättigheterna har löpt ut (Public Domain) eller bilder där museet kan välja en så öppen licensiering av upphovsrätten som möjligt. Läs mer om hur museet förhåller sig till bilder och upphovsrätt.

Medicinhistoriska museets bidrag till Wikimedia Commons hittar ni här.

Fotograf: Okänd, Album Gertrud Lundin. Patienter och sjuksköterskor utomhus, Gertrud Lundin med käpp. Tidigt 1900-tal. Ur Medicinhistoriska museets samlingar (Public Domain)