Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Medicinhistoriska kartan

Museet har tagit fram en medicinhistorisk karta som märker ut historiska vård- och omsorgsinrättningar i Göteborg. Här hittar du korta texter, bilder, filmer samt länkar till källor och fördjupande material.

Kartan är publicerad i Google My Maps och fungerar bäst i webbversion. Om du använder en mobiltelefon eller surfplatta öppnar du länken i webbläsaren.

Medicinhistoriska kartan  

Kartan är tänkt att användas som ett pedagogiskt verktyg för skola och utbildning och av dig som har ett intresse för medicinhistoria. De pedagogiska filmerna som finns tillgängliga under vissa av vårdinrättningarna på kartan kan även nås via museets YouTube-kanal.

  • All informationen i kartan tillgänglig under licensen CC BY (erkännande) – det vill säga fri att användas så länge upphovsperson, Medicinhistoriska museet i Göteborg anges.
  • Allt bildmaterialet är märkt med en Creative Commons-licens eller med ett Public domain-märke.
  • Förutom bildlänkar finns länkar till relevanta artiklar och källmaterial i form av digitaliserade verk såsom samtida tidningsartiklar, böcker, årsskrifter eller andra typer av tryckta verk. Här finns också länkar till databaser med historiskt statistiskt material i form av medicinalstyrelsens protokoll, rapporter från provinsialläkare med mera.
  • Digitala källor och litteraturförteckning

För dig som lärare

En grundtanke med kartan är att skapa många olika ingångar till det material som finns kring vårdinrättningarna och den tid de verkat i snarare än att presentera en färdig berättelse.

Kartan kan exempelvis fungera som underlag för egna vandringar i stadsmiljön eller vandringar som utförs online.

Det länkade materialet i kartan kan användas för att bekanta sig med olika former av databaser och sökverktyg och så vidare. Här finns också möjligheter att lära sig grunder i källkritik och att förstå hur upphovsrättsskyddat material och CC-licensiering fungerar, hur man använder sig av material som tillgängliggörs via bild- och föremålsdatabaser både i Sverige och utomlands.

Här finns även olika ingångar till statistiskt material, kartmaterial, tidningsartiklar, böcker och andra typer av källmaterial som kan utgöra grunden till egna arbeten och undervisningsmaterial om hur man förhåller sig till olika typer av källor och litteratur vid skapandet av egna arbeten.

Museet kommer löpande att publicera lärarhandledningar och uppgifter där kartan används som ett pedagogiskt verktyg.

Avgränsningar

Kartan har inte som ambition att vara en heltäckande karta för Göteborgs samtliga historiska vårdinrättningar. På grund av sjukhusinrättningarnas historiska utveckling och det källmaterial som finns tillgängligt digitalt finns en tonvikt på inrättningar från mitten av 1800-talet och framåt. Den främre tidsgränsen är satt till 1967, året då Östra sjukhuset grundades.

Eftersom Medicinhistoriska museet är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset är samtliga sjukhus som bildade SU (Sahlgrenska-, Östra-, Mölndal- Högsbo- och Lillhagens sjukhus) med på kartan. Det här betyder dock inte att samtliga Göteborgs kommuns sjukvårdsinrättningar fram till 1967 finns representerade i kartan.

Kartan är ett ständigt pågående arbete där platser kan komma att läggas till och tas bort efterhand.


Senast uppdaterad: 2023-09-19 16:37