Museets historia

Oterdahlska

Medicinhistoriska museet har en lång gemensam historia med Sahlgrenska sjukhuset.

En vindsröjning på 1930-talet blev inledningen på sjuksköterskan och förrådsföreståndarinnan Ingeborg Kastman arbete med att bygga upp ett museum uppe på vinden på Sahlgrenska sjukhuset. Som förrådsföreståndarinna tog hon vara på föremål som skulle kasseras. En del av stort historiskt värde, en del rena vardagsföremål. Idag ses faktiskt ofta de vardagliga föremålen från förr som några av de mest värdefulla, då de annars ju brukade slängas.

I samband med att det nya centralkomplexet invigdes på Sahlgrenska sjukhuset 1959 så visades också museet stort intresse. Förutom att se de nybyggda sjukhuslokalerna och korta visiter hos patienter fick kung Gustaf VI Adolf också besöka sjukhusets museum.

I slutet av 1960-talet fick museet stöd från Historiska museet och den unga amanuensen Inger Wikström-Haugen började arbeta med samlingarna. Föremålen kategoriserades och registrerades och en katalog över samlingarna byggdes upp.

I mitten av 1970-talet flyttade museet till det hus som i dag är Pedagogen, också det en gång i tiden Sahlgrenska sjukhuset.  Nya utställningar byggdes upp under ledning av Wikström-Haugen.

Sedan 1986 finns museet i ett gult litet hus mitt i centrala Göteborg. Oterdahlska huset som det heter, ligger vid spårvagnshållplatsen Lilla Bommen och gav under mitten av 1800-talet plats åt Sahlgrenska sjukhuset. Byggnaden testamenterades till sjukhuset år 1808 av köpmannen Aron Oterdahl, för ”evärdelig tid”.

Både Ingeborg Kastman och Inger Wikström-Haugen blev utsedda till hedersdoktorer för sitt arbete med museet.

Sedan 2007 har museet också en större psykiatrihistorisk samling. Lillhagens museum startade sin verksamhet i en lokal på Lillhagens sjukhus i slutet på 1970-talet. Britta Magnusson var dess föreståndare och utökade utställningarna. Efter några år fick museet nya lokaler och det besöktes genom åren av både personal och skolklasser. När Magnusson gick i pension blev Christer Andersson föreståndare för museet. 

27 maj 2023 öppnade museet på nytt efter en helrenovering av byggnaden. Den nya basutställning heter Eld och blod.