Bilder i utställningen

Barn och personal på Ågrenska konvalescenthem


Här kan du ladda ner ett kompendium med bilderna i utställningen Eld och blod. 

Bilder i utställningen Eld och blod

Om inget annat anges är bilderna i kompendiet är fria att använda under CCBY eller befinner sig i public domain. Att bilderna är public domain betyder att upphovsrätten löpt ut och att dom är fria att använda utan restriktioner. Ange fotograf och källa i alla fall enligt god sed.

Många av bilderna från museets samlingar hittar du på Wikimedia Commons