Källor

Här finns en förteckning över det källmaterial som använts till utställningen Eld och Blod. Förteckningen är tillgänglig som pdf och finns här:

Källförteckning