Publikationer

Här finns skrifter kopplade till projekt och museets egenproducerade utställningar.

Filmens Göteborg

Boken "Filmens Göteborg" är ett resultat av ett forskningsprojekt där forskare från GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning vid Göteborgs universitet samverkat med kulturarvsinstitutionerna Göteborgs stadsmuseum, Riksarkivet i Göteborg, Medicinhistoriska museet och Bohusläns museum.

Utgångspunkten är att film utgör ett unikt och till stora delar outnyttjat kulturarv och historiskt källmaterial. Boken gör inte anspråk på att berätta den definitiva historien om film i Göteborg under 1900-talet. Tvärtom visar projektets process och resultat varför en sådan bok ännu inte har kunnat skrivas.

Utifrån olika perspektiv, fält och kompetenser innehåller boken beskrivningar, fördjupningar och exempel från projektet. Därmed förmedlar den filmens roll i förståelse för lokal identitet, historia och kulturarv. Den kan också vara ett stöd för dig som planerar att gå in i ett liknande projekt med ömsesidigt givande samverkan mellan forskare, museer och arkiv.

Bland de filmhistoriska exempel som lyfts fram finns en filmdokumentation av bygget av Älvsborgsbron på 1960-talet, journalfilmer från 1900-talets första decennier, filmer som uppmärksammar Göteborgs betydelsefulla medicinhistoria och en dokumentär om Östra Nordstan före rivningarna på 1960-talet.

Projektet är ett nära samarbete mellan Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet, Göteborgs stadsmuseum, Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg, Medicinhistoriska museet och Bohusläns museum samt de nationella mediearkiven vid Kungliga biblioteket, Svenska Filminstitutet och Sveriges Television. Finansieras bland annat av Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond och deltagande parter. Medfinansiär till projektet är Holger och Thyra Lauritzens stiftelse för främjandet av filmhistorisk verksamhet.

Undertitel: Spår, erfarenheter och resultat från ett samverkande forskningsprojekt

Institution: Riksarkivet i Göteborg

Författare: Karl-Magnus Johansson (redaktör)

Förlagsort: Göteborg

Tryckår:2021

Antal sidor:312

Serie: Arkiv i Väst (28)

Anmärkning: Inbunden, danskt band

ISSN: 0283-4855

ISBN: 978-91-984657-9-2

Språk: Svenska

Utgiven av Riksarkivet i samarbete med GPS400

Boken (Art.nr: 5157) finns att köpa på Riksarkivets webbutik för 120 kr.

Riksarkivets webbutik - Filmens Göteborg

Matarv 

Mat är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv, även om man inte så ofta tänker på detta. Samtidigt är det ett arv under ständig förändring. Matarvet skapas i den tid vi befinner oss.

Matarv är en rik och tankeväckande volym om vad och hur vi ätit. De många bilderna berikar framställningen och stegrar aptiten. Som en extra krydda avslutas varje kapitel med ett recept.

Boken är producerad med stöd av Kulturarvsakademin (Heritage Academy) - ett samarbetsprojekt mellan olika kultur – och minnesinstitutioner, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen.

Medicinhistoriska museet deltar i publikationen med artikeln #sjukhusmat av Lisa Sputnes Mouwitz

För en inlagd patient är matstunden ett av de tillfällen som är mest lik det vanliga livet. En måltid kan ge tröst och trygghet i en utsatt situation. Matstunden är vid sidan av näringsintaget även en möjlighet till samvaro, glädje eller ett avbrott från vardagen. Det normala i att äta ett mål mat kan spegla allt från en ovälkommen sjukdomssituation till en välkommen första frukost tillsammans med ett nyfött barn. Intragramposter under hashtaggen #sjukhusmat illustrerar alla dessa perspektiv och visar vilka starka reaktioner sjukhusmat ger. Utifrån museets samlingar reflekterar Medicinhistoriska museet kring sjukhusmatens betydelse ur ett historiskt perspektiv och knyter an till samtiden.

Redaktör: Anita Synnestvedt & Monica Gustafsson

Förlag: Carlssons bokförlag

Utgivningsår: 2021

Antal sidor: 250

ISBN: 978 918 906 502 4

Boken finns att köpa på Carlssons förlag för 260 kr.

Matarv - CARLSSON BOKFÖRLAG (carlssonbokforlag.se)


Tinget i sig


Medicinhistoriska museet bjöd in nio konstnärer och författare att välja ut varsitt objekt ur museets samlingar och förhålla sig till dem inom ramen av en antologi. Under våren 2013 släpptes boken Tinget i sig – en antologi där deltagarnas alster är publicerade. I anslutning till boksläppet öppnade utställningen Tinget i sig på museet där de utvalda föremålen visades och antologin fungerade som utställningskatalog.

Deltagare i antologin är Linda Spåman, konstnär, Maria Luostarinen, konstnär, Peter Eccher, konstnär, UKON, poet och psykoanalytiker, Niklas Mattsson, hjärnforskare, Patricia Lorenzoni, forskare och författare, Mattias Hagberg, författare, Kerstin Hamilton, fotograf och konstnär, Karl Palmås, forskare.

Författare: Peter Eccher, Mattias Hagberg, Kerstin Hamilton, Patricia Lorenzoni, Maria Luostarinen, Niklas Mattsson, Ulf Karl Olov Nilsson, Karl Palmås, Linda Spåman
Formgivare: Anna Johansson
Fotograf: Thomas Gütebier
Redaktör: Lisa Mouwitz
Förlag: Medicinhistoriska Museet Göteborg
Bandtyp: Häftad
Utgivningsår: 2013
Antal sidor: 80
ISBN: 9789198067002

Boken finns att köpa på museet för 150 kr.Ut ur bilden, in i rummet

Att para ihop föremål och arkivmaterial – att försöka skapa och se ett sammanhang – är en av museets uppgifter som förvaltare och förmedlare av vår gemensamma historia.

Arbetet som sker bakom kulisserna på ett museum är ofta ett lustfyllt arbete där det är lätt att svepas med och låta sig drabbas av människoöden och händelser. 

Fotografiet och kanske särskilt det där människor har fångats på bilden kan skapa en specifik känsla av närhet, kontakt med historien. Ibland som ett slag i magen, det kan hända att man blir andlös av insikten att den som nu tittar in i kameran var så levande när bilden togs, men nu är död. Men ändå bevarad i fotots ögonblick. Det kan kännas både kusligt och sorgligt.

Föremålen är det som skiljer oss museer från andra historiska samlingar. Mötet med föremålet skiljer sig från mötet med fotografiet. När föremål ska registreras görs en grundlig undersökning. Fler sinnen blir engagerade, som känsel, hörsel och luktsinne. Ja, luktsinnet kan utmanas. Bristande kunskaper i latin kan bidra till att man oförsiktigt öppnar en apoteksburk och lär sig att bävergäll luktar mycket illa.

Som museibesökare får du ofta nöja dig med att få titta på föremålen i sina montrar. Rör ej föremålen. För vi vill ju att de ska hålla, helst för evigt.

Föremålet är till skillnad från fotografiet inte en dokumentation, en avbildning av något. Föremålet är det autentiska. Föremålet som vi i museets magasin håller med vita bomullsvantar, eller du ser i utställningsmontern, var med, fanns före oss. Ibland är de nästan uppmanande: minns mig, hitta mitt sammanhang. Det är kanske en överdrift. För tingen kan väl inte tala?

Författare: Lisa Sputnes Mouwitz
Formgivare: Anna Johansson, Lisa Sputnes Mouwitz
Fotograf: Thomas Gütebier
Förlag: Medicinhistoriska Museet Göteborg
Bandtyp: Häftad
Utgivningsår: 2015
Antal sidor: 44
ISBN: 9789198067019 

Boken finns att köpa på museet för 60 kr.