För dig som lärare

En grundtanke med kartan är att skapa många olika ingångar till det material som finns kring vårdinrättningarna och den tid de verkat i snarare än att presentera en färdig berättelse.

Kartan kan exempelvis fungera som underlag för egna vandringar i stadsmiljön eller vandringar som utförs online.

Det länkade materialet i kartan kan användas för att bekanta sig med olika former av databaser och sökverktyg och så vidare. Här finns också möjligheter att lära sig grunder i källkritik och att förstå hur upphovsrättsskyddat material och CC-licensiering fungerar, hur man använder sig av material som tillgängliggörs via bild- och föremålsdatabaser både i Sverige och utomlands.

Här finns även olika ingångar till statistiskt material, kartmaterial, tidningsartiklar, böcker och andra typer av källmaterial som kan utgöra grunden till egna arbeten och undervisningsmaterial om hur man förhåller sig till olika typer av källor och litteratur vid skapandet av egna arbeten.