Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Digitala källor och litteraturförteckning

Kungliga bibliotekets tidningssök
https://tidningar.kb.se/

Kungliga bibliotekets digitaliserade SOU:er
Digitaliserade SOU:er (kb.se)

SCB historisk statistik och andra digitaliserade publikationer
https://www.scb.se/hitta-statistik/

Wikipedia
https://sv.wikipedia.org/

Göteborgs Universitets publikationer och elektroniskt arkiv (GUPEA)
https://gupea.ub.gu.se/

Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/sok/search.raa

Svenskt biografiskt lexikon
https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Start.aspx

Svensk kvinnobiografiskt lexikon
https://www.skbl.se/sv

Medicinhistoriska databasen
http://www.ep.liu.se/databases/medhist/

 

Digitala portaler

Kringla

DigitaltMuseum

www.alvin-portal.org

http://runeberg.org/Project Runeberg

Litteraturbanken | Svenska klassiker som e-bok och epub

Stockholmskällan - Stockholmskällan

 

Digitala portaler (engelska)

Discover inspiring European cultural heritage | Europeana

World Digital Library Home (wdl.org)

The British Library - The British Library (bl.uk)

Internet Archive: Digital Library of Free & Borrowable Books, Movies, Music & Wayback Machine

 

Digitala portaler (övriga språk) 

https://www.digitale-sammlungen.de/ 

 

Digitala portaler - medicinhistoria 

Catalogue search | Wellcome Collection

Digital Collections - National Library of Medicine (nih.gov)

Medical Heritage Library – online access to seven centuries of medical history

http://carl.kulturen.com/medi/web 

https://apotekarsocieteten.museum/

 

Göteborgskällor

Göteborgs kommunalkalender 1929-2000
Göteborgs kommunalkalendrar (regionarkivet.se)

Göteborgs adress- och industrikalender 1855-1899
Göteborgs adress- och industrikalendrar (regionarkivet.se)

Göteborgs tomtägare (Olga Dahl) 1637-1809
Göteborgs tomtägare 1637-1807 (gbgtomter.se)

Årsberättelser (Sahlgrenska, barnsjukhuset, barnbördshuset mm)
GUPEA: Års- och verksamhetsberättelser

Göteborgs stadsmuseums samlingar
Samlingar | Göteborgs stadsmuseum (goteborgsstadsmuseum.se)

 

Ritningar

Arkdes 
Bibliotek och samlingar - ArkDes – Sveriges nationella centrum för arkitektur och design

 

Kartor

Riksarkivets kartsamling
Riksarkivet - Sök i arkiven

Lantmäteriets historiska kartor
https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/ 

Informationskarta Västra Götaland (innehåller bland annat Olga Dahl, arkeologiska rapporter och kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Göteborg)
Karttjänster och geodata | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

Informationskartan Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

 

Arkiv

Riksarkivet
Start - Riksarkivet

Medicinalstyrelsen 1876-1915 (inkomna årsrapporter från sjukhus, lasarett och andra vårdinrättningar samt inspektörer)
Sök i Medicinalstyrelsen 1876–1915 - Riksarkivet - Sök i arkiven

Regionarkivet
Regionarkivet - Göteborgs Stad (goteborg.se)

 

Litteratur (i urval)

Förvaltningshistorik (B.Losman)
Förvaltningshistorik (riksarkivet.se)

Kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Göteborg – ett program för bevarande, del 1-2 (Göteborgs stadsmuseum)
Värdefull bebyggelse - Göteborgs stadsmuseum (goteborgsstadsmuseum.se)

Medicin och sjukvård | Historia | SO-rummet (so-rummet.se)

Bibliographia Gothoburgensis. Systematisk förteckning över skrifter rörande Göteborg utkomna t.o.m. år 1920 jämte alfabetiskt register, kapitel 6 sjukvård
http://runeberg.org/asbiblgot/0145.html 
http://runeberg.org/gbg1923/0966.html 

Historisk-statistisk beskrifning öfver Göteborg från dess anläggning till närvarande tid ,C. F. Arwidsson (1860).
http://runeberg.org/hsbogbg/ 

Staden Göteborg och dess beskrivning (1814).
http://runeberg.org/paggbg/ 

Göteborg. Beskrifning öfver staden och dess närmaste omgifningar. Ny handbok för resande (1869)
http://runeberg.org/cogoteborg/ 

Det gamla Göteborg (Fredberg 1919-1922)
http://runeberg.org/gamlagot/ 

Göteborg. En översikt vid trehundraårsjubileet 1923 över stadens kommunala, kulturella och sociala förhållanden samt viktigaste näringsgrenar utgiven av stadsfullmäktiges jubileumsberedning genom Nils Wimarson (1923)
http://runeberg.org/gbg1923/ 

Om tyfoidfebern i Sverige. I. Historia, geografi och statistik https://archive.org/details/b21949323/page/10/mode/2up 

Kliniskt experimentella studier över lungtuberkulosen av O.V Petersson, Nordiskt medicinskt arkiv år 1900
https://archive.org/details/nordisktmedicins33stoc/page/808 
https://archive.org/details/nordisktmedicins33stoc/page/897 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2023-12-01 14:40