Digitala källor och litteraturförteckning

Kungliga bibliotekets tidningssök
https://tidningar.kb.se/

Kungliga bibliotekets digitaliserade SOU:er
Digitaliserade SOU:er (kb.se)

SCB historisk statistik och andra digitaliserade publikationer
https://www.scb.se/hitta-statistik/

Wikipedia
https://sv.wikipedia.org/

Göteborgs Universitets publikationer och elektroniskt arkiv (GUPEA)
https://gupea.ub.gu.se/

Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/sok/search.raa

Svenskt biografiskt lexikon
https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Start.aspx

Svensk kvinnobiografiskt lexikon
https://www.skbl.se/sv

Medicinhistoriska databasen
http://www.ep.liu.se/databases/medhist/

 

Digitala portaler

Kringla

DigitaltMuseum

www.alvin-portal.org

http://runeberg.org/Project Runeberg

Litteraturbanken | Svenska klassiker som e-bok och epub

Stockholmskällan - Stockholmskällan

 

Digitala portaler (engelska)

Discover inspiring European cultural heritage | Europeana

World Digital Library Home (wdl.org)

The British Library - The British Library (bl.uk)

Internet Archive: Digital Library of Free & Borrowable Books, Movies, Music & Wayback Machine

 

Digitala portaler (övriga språk) 

https://www.digitale-sammlungen.de/ 

 

Digitala portaler - medicinhistoria 

Catalogue search | Wellcome Collection

Digital Collections - National Library of Medicine (nih.gov)

Medical Heritage Library – online access to seven centuries of medical history

http://carl.kulturen.com/medi/web 

https://apotekarsocieteten.museum/

 

Göteborgskällor

Göteborgs kommunalkalender 1929-2000
Göteborgs kommunalkalendrar (regionarkivet.se)

Göteborgs adress- och industrikalender 1855-1899
Göteborgs adress- och industrikalendrar (regionarkivet.se)

Göteborgs tomtägare (Olga Dahl) 1637-1809
Göteborgs tomtägare 1637-1807 (gbgtomter.se)

Årsberättelser (Sahlgrenska, barnsjukhuset, barnbördshuset mm)
GUPEA: Års- och verksamhetsberättelser

Göteborgs stadsmuseums samlingar
Samlingar | Göteborgs stadsmuseum (goteborgsstadsmuseum.se)

 

Ritningar

Arkdes 
Bibliotek och samlingar - ArkDes – Sveriges nationella centrum för arkitektur och design

 

Kartor

Riksarkivets kartsamling
Riksarkivet - Sök i arkiven

Lantmäteriets historiska kartor
https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/ 

Informationskarta Västra Götaland (innehåller bland annat Olga Dahl, arkeologiska rapporter och kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Göteborg)
Karttjänster och geodata | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

Informationskartan Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

 

Arkiv

Riksarkivet
Start - Riksarkivet

Medicinalstyrelsen 1876-1915 (inkomna årsrapporter från sjukhus, lasarett och andra vårdinrättningar samt inspektörer)
Sök i Medicinalstyrelsen 1876–1915 - Riksarkivet - Sök i arkiven

Regionarkivet
Regionarkivet - Göteborgs Stad (goteborg.se)

 

Litteratur (i urval)

Förvaltningshistorik (B.Losman)
Förvaltningshistorik (riksarkivet.se)

Kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Göteborg – ett program för bevarande, del 1-2 (Göteborgs stadsmuseum)
Värdefull bebyggelse - Göteborgs stadsmuseum (goteborgsstadsmuseum.se)

Medicin och sjukvård | Historia | SO-rummet (so-rummet.se)

Bibliographia Gothoburgensis. Systematisk förteckning över skrifter rörande Göteborg utkomna t.o.m. år 1920 jämte alfabetiskt register, kapitel 6 sjukvård
http://runeberg.org/asbiblgot/0145.html 
http://runeberg.org/gbg1923/0966.html 

Historisk-statistisk beskrifning öfver Göteborg från dess anläggning till närvarande tid ,C. F. Arwidsson (1860).
http://runeberg.org/hsbogbg/ 

Staden Göteborg och dess beskrivning (1814).
http://runeberg.org/paggbg/ 

Göteborg. Beskrifning öfver staden och dess närmaste omgifningar. Ny handbok för resande (1869)
http://runeberg.org/cogoteborg/ 

Det gamla Göteborg (Fredberg 1919-1922)
http://runeberg.org/gamlagot/ 

Göteborg. En översikt vid trehundraårsjubileet 1923 över stadens kommunala, kulturella och sociala förhållanden samt viktigaste näringsgrenar utgiven av stadsfullmäktiges jubileumsberedning genom Nils Wimarson (1923)
http://runeberg.org/gbg1923/ 

Om tyfoidfebern i Sverige. I. Historia, geografi och statistik https://archive.org/details/b21949323/page/10/mode/2up 

Kliniskt experimentella studier över lungtuberkulosen av O.V Petersson, Nordiskt medicinskt arkiv år 1900
https://archive.org/details/nordisktmedicins33stoc/page/808 
https://archive.org/details/nordisktmedicins33stoc/page/897