Kurhusen –  Göteborgs äldsta sjukhus

Kurhusen är Göteborgs äldsta sjukhus och byggs för att ta hand om personer med smittsamma könssjukdomar, framförallt syfilis. Holtermanska sjukhuset byggs som Göteborgs sista kurhus 1894.

Det äldsta spåret av ett sjukhus i Göteborg är en räkning från 1665 för transport av sten till sjukhusets brunn. Sjukhuset är ett så kallat kurhus som är till för personer med könssjukdomar och andra smittsamma sjukdomar. Sjukhuset rivs 1723. I protokollen för Göteborgs magistrat från november samma år går det att läsa att stadens sjukhus kasserats på grund av närheten till krutvalvet. Krutvalven är platser där krutet till den befästa staden förvaras och är mycket brandfarliga. För att förhindra eventuella stadsbränder rivs bebyggelsen runt omkring. Sjukhusets exakta läge är oklar men det ligger troligtvis vid ett krutvalv nära Lilla bommen. Ett nytt sjuk- eller kurhus står klart 1728.

Det nya sjukhuset ligger på Ekelundsgatan vid vad som idag är Kaserntorget. I äldre skrifter kallas det ibland för ”sjukhuset under Ekskogen”. Huset förstörs i en stadsbrand 1804. Sjukhuset är som det äldre sjukhuset bara till för personer med veneriska sjukdomar och framförallt syfilitiska sjukdomar. Efter branden flyttas sjukhuset till Husargatan och kallas Hospitium incurabili eller "De obotligas sjukhus"

Elva år senare flyttar verksamheten till lokaler i Örgryte (Kurhuset i gamla kattunstryckeriet) där den ligger fram tills att Göteborgs kurhus öppnar i Nordstaden 1835.

Göteborgs kurhus (1835-1894) Regionarkivet, ritningsregistret (Public domain)

Göteborgs kurhus nya lokaler ligger i en fastighet vid Lilla Bommens hamn. Vid öppnandet har sjukhuset 30 sängplatser. Under 1840-talet tas frågan upp om att utvidga verksamheten för att kunna ta emot patienter med andra smittsamma sjukdomar än könssjukdomar. Den tillbyggnad som sedan görs, fördubblar antalet vårdplatser.

1869 läggs ett förslag till ett nytt sjukhus som ska ligga vid Möllerska plantaget i Masthugget. Kostnaderna för det nya sjukhus anses för stora och i stället köps en intilliggande fastighet in och sjukhusplatserna kan utökas till 100.

Fram till slutet av 1800-talet anses antalet vårdplatser acceptabla, sedan byggs ett nytt kurhus med hjälp av den Holtermanska donationen som får namnet Holtermanska sjukhuset.

Ritning till Holtermanska sjukhuset. Adrian Crispin Peterson, 1890. Regionarkivet (Public domain)

Holtermanska sjukhuset ersätter det gamla Göteborgs kurhus. Meningen är att sjukhuset ska inrikta sig på att behandla könssjukdomar (framförallt syfilis). Efter att effektiva behandlingar som Salvarsan och penicillin upptäckt under första halvan av 1900-talet inriktas sjukhuset sig på att behandla olika typer av hudsjukdomar. 1960 flyttar hela verksamheten till Sahlgrenska sjukhuset.