Fattigvårdens historia

Den här uppgiften använder sig av information i Medicinhistoriska kartan och länkad information från Medicinhistoriska kartans Youtubekanal och Beata Losmans ”Förvaltningshistorik” (1998) som finns publicerad på Riksarkivets webbplats.

  1. Se filmerna Den äldsta fattigvården och Fattigvård tidigt 1800-tal och läs avsnittet 1. Från hospital till fattigstuga , 2. Fattigvårdslagar 1788-1918 och 4. Försörjningsinrättningar och arbetshem/arbetshus i Beata Losmans ”Förvaltningshistorik”

    Vilka typer av fattigvårdsinrättningar från texterna och filmerna går att hitta i Medicinhistoriska kartan under perioden 1500-1860-talet?

    Titta på fattigvårdsinrättningarna under perioden 1500-1860 och svara på följande frågor:
  • Vilka tas emot på varje inrättning? Är det barn, fattiga, gamla, sjuka?

  • Hur finansernas inrättningen? Går det att se om det är staden (kommunen), staten, eller privata medel som bekostar verksamheten?

  1. Se filmerna Fattigvård sent 1800-tal och Fattigvård tidigt 1900-tal och läs avsnittet 5. Statlig kontroll i Beata Losmans ”Förvaltningshistorik

Vilka typer av fattigvårdsinrättningar går att hitta i Medicinhistoriska kartan under perioden 1870-1950?

Skriv ned eller diskutera:

  • Vilka förändringar i samhället under 1800-talet låg bakom den ökade fattigdomen i städerna?
  • Vilka förändringar i samhället låg bakom uppbyggnaden av försäkringskassor, pensioner och andra sociala skyddsnät i början av 1900-talet?


3. Välj en fattigdomsinrättning från 1850-talet och framåt. Skriv kort om verksamheten till exempel vem som bedrev verksamheten (stat, kommun, privat), vilka som togs in på inrättningen. Placera sedan in den i den samhällsutveckling som beskrivs i filmerna Fattigvård sent 1800-tal , Fattigvård tidigt 1900-tal och avsnitten Från hospital till fattigstuga , 2. Fattigvårdslagar 1788-1918 , 4. Försörjningsinrättningar och arbetshem/arbetshus och 5. Statlig kontroll i Beata Losmans ”Förvaltningshistorik

Exempel: Ivarsbergshemmet var ett fattighus som drevs av Lundby kommun. Det fanns bestämmelser om att fattighus skulle införas från mitten av 1600-talet, men många fattighus på landsbygden inrättades först i slutet av 1800-talet. På landsbygden löstes ofta fattigförsörjningen istället med rote- eller sockensgång. När Lundby blir en del av Göteborgs kommun tar staden över hemmet och görs om till ett hem för ”åldriga män” mellan åren 1906-1948 .