Psykiatrins historia

Den här uppgiften använder sig av information i Medicinhistoriska kartan och länkad information från Medicinhistoriska kartans Youtubekanal och Beata Losmans ”Förvaltningshistorik” (1998) som finns publicerad på Riksarkivets webbplats.

  1. Beskriv kortfattat med hjälp Medicinhistoriska kartan  vilka inrättningar för psykiskt sjuka som finns i Göteborg mellan åren 1619-1932. Beskrivningen ska innehålla:
  • Årtal när inrättningen öppnar och stänger eller flyttar, och var inrättningen ligger
  • Uppgifter om vem som driver inrättningen (stat, landsting, kommun)
  • Om det finns andra än psykiskt sjuka personer intagna på inrättningen

  1. Se filmerna Psykiatrins historia- hospitalen , Psykiatrins historia – mentalsjukhusen och läs avsnittet Från hospital till fattigstuga 13.1 Från hospital till gruppboende i, Beata Losmans ”Förvaltningshistorik”.

  2. Beskriv i stora drag hur vården av psykiskt sjuka fungerat från 1600-talet fram till slutet av 1990-talet med hjälp av Medicinhistoriska kartan, Youtube-filmerna och Beata Losmans texter. Utgå från Göteborgs hospital, sinnessjukvården på de olika fattig- och försörjningsinrättningarna och Lillhagens sjukhus.