Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

2021

Juni: Arnbergs apparat

Fotograf: Anna Stow

Arnbergs elektromedicinska apparat utvecklades under början av 1900-talet för att behandla muskel, led- och nervsjukdomar. El-behandlingen bestod av att leda en ofarlig ”växelström av relativt hög spänning” genom kroppen. Apparaten kunde också ställas in för lokal behandling av exempelvis händer eller fötter. Metoden användes även för att behandla migrän, astma och sömnlöshet.

Uppfinnaren, ingenjör Arnberg, hade under ett arbete med att ta fram ett skydd mot höga elektriska spänningar upptäckt att apparaten fick positiva medicinska effekter på en arbetare med ledgångsreumatism, något han berättar om i en artikel från Dagens Nyheter den 26/4 1929.

I museets samlingar finns vid sidan av apparaten även en tryckt skrift och en maskinskriven instruktion för skötsel och behandling. Enligt en uppgift från 1940-talet är det här den första el-behandlingsapparat som användes på Sahlgrenska sjukhuset.

Fotograf: Anna Stow
Fotograf: Anna Stow

Bilder: Museets bilder på föremålet, behandlingsbild (Ur: Arnbergs elektromedicinska apparat, 1927)

Maj: Tallrik från isoleringsavdelningen

Fotograf: Anna Stow
Månadens föremål är en tallrik med färgfläckar, från Sahlgrenska sjukhusets isoleringsavdelning som revs på 1940-talet i samband med att Jubileumskliniken byggdes. Porslinet som användes till patienternas mat märktes med färgprickar för olika sjukdomar. Tallrikar, koppar och fat för patienter med rosfeber märktes med en färg, de till patienter med difteri med en annan, o.s.v.
Patienter med bekräftade eller misstänkta smittsamma sjukdomar fick huvudsakligen komma till Epidemisjukhuset (nuvarande Konstepidemin), öppnat 1886. Föregångaren var Möllerska plantagen, ursprungligen ett värdshus, som sedan den första koleraepidemin 1834 och fram till Epidemisjukhusets invigning använts som kolerasjukhus.
Vid större utbrott blev det platsbrist på Epidemisjukhuset och patienter fick läggas in på isoleringsavdelningar på andra sjukhus, såsom Sahlgrenska sjukhuset och Majornas sjukhus.

April: Urinförvarare

Fotograf: Anna Stow

Urinförvarare i plåt. Exemplaret är en prototyp på kärlet som sedan tillverkades för Sahlgrenska sjukhuset på C.W. Anderssons AB koppar & plåtslageri på Karl Johansgatan i Majorna.

Tidigare hade patienternas urin samlats från pottor. När block A på Sahlgrenska blev färdigt 1946 hade särskilda ventilerade skåp med fack för urinförvararna byggts in i sköljrummen. Facken märktes med patientens rums- och sängnummer.

Prognoser och diagnoser utifrån patienters urin har troligen ställts lika länge som mänskligheten ägnat sig åt att försöka bota sina sjuka. Urinskådning beskrivs på lertavlor från det Babylonska riket och i papyrusdokument från det forna Egypten. Hippokrates skrev in uroskopin i den västerländska läkarvetenskapen, Galenos koppade ihop urin med njurarna och vidareutvecklade den diagnostiska metoden som fortsatte vara ett av medeltidens läkares viktigaste verktyg. Urinen analyserades utifrån utseende – ett glaskärl fylldes med urin och hölls mot ljuset – och utifrån lukt och smak. Diabetes kopplades tidigt till söt smak på urinen, Thomas Willis lade 1675 till mellitus (diabetes mellitus), ungefär ”honungsaktig” på latin.

När dessa behållare började användas på Sahlgrenska 1946 analyserades proverna i laboratoriet. Notering av utseende och lukt var fortfarande ett inslag i bestämningen av urinstatus som följde ett antal steg där också PH-värde, dygnsmängd, vikt, förekomst av äggvita och glukos och olika slags sediment undersöktes.

Mars: Garntest 

garn i gröna nyanser
Fotograf: Anna Stow

Månadens föremål är ett test som använts för att undersöka färgseende och upptäcka färgblindhet. Det går i korthet ut på att testpersonen utifrån ett stort antal små garnhärvor ska identifiera och koppla ihop garner som har samma färg men olika nyanser. Färgblindhet, eller defekter i färgseendet, förekommer i olika former och beskrevs vetenskapligt för första gången 1794 av Johan Dalton (1766-1844) som själv led av deuteranopi, ett tillstånd som innebär svårighet att se och därmed skilja mellan rött och grönt och de färger som har element av dessa i sig. Det är den vanligaste formen.

I Sverige utforskades färgseendet av fysiologen Frithiof Holmgren (1831-1897) och det var han som så småningom kom att utveckla garntestet. En järnvägsolycka i Lagerlunda år 1875 fick betydelse för Holmgrens forskning. Vår konservator Anna Stow berättar bland annat mer om den kopplingen i denna lilla film:

https://youtu.be/7R0ye-t6CAs

De tester som används idag utgår oftast ifrån bilder uppbyggda av punkter eller större prickar där mönster framträder i en eller flera färger som avviker från resten av pukterna.

Februari: Ronneby järnvatten

flaska med etikett
Fotograf: Anna Stow

Efter det att Sveriges första hälsobrunn, Medevi Brunn, hade upptäckts i slutet av 1600-talet blev det, allra främst bland societetsfolk, populärt att "dricka brunn" och brunnsorter anlades på flera ställen över landet. En surbrunn är en brunn där vattnet är naturligt kolsyrat. Detta vatten ansågs starkt hälsobringande, om halten av mineraler såsom järn var hög var det extra nyttigt. Brunnskuren genomgicks ofta i sällskap och pågick i dagar eller till och med veckor, där nytta och nöje förenades. Den kunde kombineras med andra slags kroppskurer och flera brunnsorter utvecklades under 1800-talet till kurorter. När läkarvetenskapen revolutionerades och den etablerade medicinens metoder förbättrades i slutet av 1800-talet började populariteten avta och brunnsdrickning som företeelse försvann gradvis under första hälften av 1900-talet. Vatten från etablerade hälsokällor fortsatte däremot att tappas och säljas på flaska.


Vårt järnvatten kommer från Ronneby brunn i Blekinge där en surbrunn upptäcktes 1705. Vattnet är tappat från Berzelii källa, namngiven efter ”den svenska kemins fader” Jacob Berzelius som 1827 analyserade Ronnebys vatten och upptäckte att det hade höga halter av järnsulfat och alun.  I en annan variant som såldes på flaska tillsattes lite arsenik till det järnhaltiga vattnet. Ronneby arsenikvatten avregistrerades av FASS 1955. Ronneby brunn finns idag kvar som kurort.

Januari: Växtkruka

Brunmålad keramikkruka med ringar
Fotograf: Anna Stow

Årets första månadens föremål är en brunmålad keramikkruka för växter som stått på Sahlgrenskas kirurgiska poliklinik. 

Fotot nedan är tagen på polikliniken år 1924 och visar krukan på ett bord mitt i rummet med en flockblommig växt i sig, kanske en hortensia? Enligt notering stod den också under en period på piedestal med en mindre solfjäderspalm i sig.

Svartvit bild från kirurgiska polikliniken Sahlgrenska 1924

Mängder av blommande och gröna växter och inte minst stora palmer var ett tidstypiskt inslag i Sahlgrenskas korridorer och allmänna utrymmen under sjukhusets tidiga historia i Änggården. Enligt museigrundaren Ingeborg Kastman göddes sjukhusets palmer på flera avdelningar med ricinolja, genom att en grop gjordes med en penna där oljan sedan hälldes ner i jorden.

Svartvitt foto av dagrum på Sahlgrenska, 30-tal

Dagrum, 20-talet

Svartvit bild av sjukhuskorridoren, 30-tal

Korridor, 30-talet

 

Senast uppdaterad: 2021-06-01 12:03