Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kunskapsmål uppgift 1

Ur grundskolans syfte i samhällskunskap:

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv samt möjlighet att utveckla förståelse för hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck. Eleverna ska också ges verktyg att kritiskt granska hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen genom information, ståndpunkter och argument i olika sammanhang och källor

I årskurs 7–9 Granskning av samhällsfrågor

Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor


Ur grundskolans syfte att i historia:

Ställa frågor till historiska källor samt att tolka, kritiskt granska och värdera dessa, samt förmåga att reflektera över hur historia kan brukas i olika sammanhang och för olika syften


I årskurs 7–9

Tolkning av historiska källor från tidsperioden och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor


Gymnasieskolans syfte att i samhällskunskap utveckla:

Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet

Ur det centrala innehållet i samhällskunskap 1b:

Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form

Senast uppdaterad: 2021-09-09 12:52