Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kunskapsmål uppgift 2

Ur grundskolans syfte att i historia:

Ställa frågor till historiska källor samt att tolka, kritiskt granska och värdera dessa, samt förmåga att reflektera över hur historia kan brukas i olika sammanhang och för olika syften

I årskurs 7–9

Tolkning av historiska källor från tidsperioden och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor

Ur gymnasieskolans syfte att i ämnet historia utveckla:

Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer


Ur det centrala innehållet i Historia 1 a och b

Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial, i digital och annan form, utifrån källkritiska kriterier och metoder


Ur det centrala innehållet i Historia 2 a och b

Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar


Gymnasieskolans syfte att i samhällskunskap utveckla:

Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet

Ur det centrala innehållet i samhällskunskap 1b:

Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form

Senast uppdaterad: 2021-09-09 12:53